OLDAL TETEJÉRE

Szolgáltatások

Kártérítési igények érvényesítése

Fő tevékenységi köröm az igényérvényesítés, baleseti és más kártérítési ügyekben sérelemdíj és egyéb vagyoni igények előterjesztése, és segítségnyújtás a biztosítási károk rendezésében.

A közlekedési balesetekben személyi sérülést szenvedett gyalogos / motoros / kerékpáros / gépjármű utasa vagy vezetője kártérítési igénnyel élhet a balesetet okozójával szemben, illetve annak felelősségbiztosítója felé. A gépjárművekre kötött kötelező felelősség biztosítás fedezi a balesetből eredő, a károsultakat megillető vagyoni károkat és a sérelemdíjat.

A kárigény nagysága illetve a megítélt kártérítés igen széles skálán mozoghat.

Ezen kárigények megfogalmazásában, érvényesítésében állok Ügyfeleim rendelkezésére!

Sokan nem tudják érvényesíteni a kárukat a károkozóval (betörő, rabló, háziállat, szomszéd) szemben. Esetleg nem is tudnak róla, hogy ha a szomszéd kutyája /macskája okozza a kárt, milyen lehetőségük van káruk megtéríttetésére.

Számos esetben hallani arról, hogy épületről lehulló vakolat, hó, jég vagy a leszakadt faág, kidőlt fa összetörte a gépjárművet.

Amennyiben nem tudja, hogyan érvényesítse jogát, hívjon bizalommal!

Ha Ön munkavállaló, és üzemi balesetet szenvedett, és nem tudja, hogyan élhetne munkáltatója felé kártérítési igénnyel, akkor keressen meg engem!


Ha Ön a munkaadó a munkabalesetekért való teljes felelősség a vállalkozását, és teljes egzisztenciáját is veszélybe sodorhatja. Ezt a kockázatot csökkentheti biztosítások megkötésével és megelőző intézkedésekkel. Ebben tudok Önnek segíteni!

Egyéb szolgáltatások nyújtása

Teljes körű jogi tanácsadást és ügyintézést biztosítok a társasági jog valamennyi területén. Nemcsak a cégek alapítása, illetve megszűntetése során működök közre, hanem a gazdasági társaságok folyamatos működéséhez szükséges szerződések (pl. fuvarozási, szállítmányozási, vállalkozói szerződés, megbízási szerződés, munkaszerződés, szabályzatok, általános szerződési feltételek) szerkesztését is vállalom. Szolgáltatásom az alábbiakra terjed ki:

• Társaságok (gazdasági társaságok, külföldiek magyarországi fióktelepe, kereskedelmi képviselet) alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás, ügyintézés

• Bejegyzett társaságok társasági szerződésének módosítása és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése

A hatályos gazdasági társaságokról szóló törvény előírásainak megfelelően a cég működését meghatározó belső szabályzatok elkészítése

• Társaságok meglévő szerződéseinek véleményezése, jogharmonizációja.

• Társaságok átalakulásával (cégforma váltás, egyesülés, szétválás) kapcsolatos eljárás

• Üzletrész- és részvény átruházással kapcsolatos okiratok szerkesztése

• Alapító okiratok és alapszabályok elkészítése

Ingó, ingatlan adásvételi, ajándékozási szerződések elkészítését, és teljes körű ügyintézését vállalom!

Peres és peren kívüli képviseletet vállalok.

Biztosítók, biztosítás közvetítők részére vállalom szabályzatok elkészítését, felülvizsgálatát!

Bérleti-, vállalkozási, megbízási szerződések elkészítését vállalom!